Bobathová metóda: Bobathov koncept nevychádza z pevnej schémy "normálneho" vývoja (lezenie, stavanie sa, chodenie apod.), ktorým musí každé dieťa prísne chronologicky prejsť, ale viac stavia na dnešnom poňatí výskumu mozgu, podľa ktorého má CNS vlastné stratégie, vybudované tiež na informáciach, ktoré v priebehu času dostane z okolia aby sa mohlo naučit nové pohyby  alebo spôsoby správania. Úlohou terapie je pomocť dieťaťu naučiť sa pohybom o ktoré sa v súčasnej dobe snaží, ale následkom poškodenia sú pre neho obtiažne.