Vojtova metoda: je súbor cvičebných techník používaných na liečbu telesných a psychických porúch, objavená MUDr. Václavom Vojtom. Jej základným princípom je fakt, že v centrálnom nervovom systéme človeka geneticky zakódované vrodené pohybové vzory.

Na základe štúdií liečby detí s detskou mozgovou obrnou z 50. rokov boli identifikované špecifické body, vďaka ktorým je možné stimulovať telo k určitým vrodeným pohybom, a to hlavne tlakom na príslušné citlivé miesta (predovšetkým na periostu kostí a fascie). Okrem samovoľné pohybovej aktivity dochádza súčasne k fyziologickej aktivácii bránice a svalov brušnej steny, pravidelnému hlbokému dýchaniu, upravenie tepovej frekvencie, pozitívnu stimuláciu nervových centier a celkovému zlepšeniu mentálnej aktivity.