Poslaním občianske združenie NOŽIČKA je pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám,prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu.